Të Fundit

Në tremujorin e parë, borxhi kombëtar u rrit me 1,6 për qind, në 2406 miliardë euro. Kjo ka të bëjë me luftën në Ukrainë. Borxhi total i…